ตอนที่ 2 ทฤษฏี 1 Ad 1 Target วิธียิงโฆษณาที่คนส่วนใหญ่ทำผิดพลาด