Fanpage Viral

กลยุทธ์แฟนเพจ ล้าน Reach ค่าโฆษณา 0 บาท

หลักสูตรออนไลน์ 'Fanpage Viral' กระบวนการปั้น 'แฟนเพจ' 1 ล้าน Organic Reach ค่าโฆษณา 0 บาท


คอร์สนี้เหมาะกับใคร

หลักสูตรออนไลน์ Fanpage Viral มุ่งเน้นการสอน วิธีคิด และ กลยุทธ์ สำหรับผู้ประกอบการ จึงเหมาะสำหรับ เจ้าของกิจการ, นักการตลาดออนไลน์, และที่ปรึกษาหรือเอเจนซี่ ที่มีประสบการณ์ทำแฟนเพจ และมีประสบการณ์ยิงโฆษณา Facebook ad ขั้นพื้นฐานในระดับหนึ่งแล้ว โดยคอร์สนี้จะไม่สอนจับคลิก และไม่สอนสร้างบัญชีแฟนเพจ เป็นต้น ฯลฯ

สอนหลักการวิเคราะห์ลูกค้าแบบ ‘Deep Learning’

Deep Learning เป็นหลักการเรียนรู้และวิเคราะห์เชิงลึกของ Machine Learning และ AI เพื่อนำไปกำหนดรูปแบบของ Computer Algorithm โดย Google และ Facebook ต่างใช้หลักการ Deep Learning เพื่อให้ระบบคอมพิวเตอร์นำส่งข้อมูลที่ตรงกับความต้องการของผู้ใช้งาน

สอนการนำ Deep Learning ไปปฏิบัติงานจริง

คอร์สนี้จะพาท่านเจ้าของแฟนเพจ มุ่งตรงสู่การเรียนรู้การตลาดแฟนเพจในระดับจิตวิทยาที่แม่นยำและคุณอาจไม่เคยเรียนที่ไหนมาก่อน ผ่านกระบวนการทำ ‘Deep Learning‘ กลุ่มเป้าหมายอย่างเข้มข้น ไปสู่การเอาชนะปัญหา Organic Reach ของแฟนเพจตกต่ำ

คุณ และ ทีมงาน จะสามารถออกแบบคอนเทนต์ให้ได้ Reach และ/หรือ Engagement สูงขึ้น มีคุณภาพ และตรงกลุ่มเป้าหมายอย่างแท้จริง และสามารถต่อยอดสะสมเป็น Asset สำหรับยิงโฆษณาแบบ Re-targeting อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดในอนาคต

คอร์สนี้เหมาะกับแฟนเพจประเภทไหน

คอร์สนี้เหมาะเจ้าของแฟนเพจ ดังต่อไปนี้:

 • เพจธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง SME
 • เพจธุรกิจเอกชนขนาดใหญ่ (Corporation)
 • เพจการศึกษา และข้าราชการ
 • เพจแบรนด์สินค้า และขายของออนไลน์
 • เพจแบรนด์บุคคล โค้ช เทรนเนอร์ วิทยากร นักคิด/นักพูด
 • เพจข่าว เพจที่สื่อสารมวลชนทุกชนิด
ที่กำลังประสบปัญหา Organic Reach ต่ำ จากการขาดแคลนไอเดียและกลยุทธ์ในการทำคอนเทนต์ให้ถูกใจกลุ่มเป้าหมายที่เปลี่ยนแปลงเร็ว

หลักสูตร Fanpage Viral จะสอนกระบวนการวิเคราะห์อย่างละเอียด และอิงหลักจิตวิทยามนุษย์ เพื่อนำไปออกแบบ สื่อ และ เนื้อหา ที่ตรงใจกลุ่มเป้าหมายเพื่อให้แฟนเพจของคุณกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้ง

หลักวิเคราะห์บุคคลที่นำมาสอนได้รับการรับรองโดย สถาบันคุรุพัฒนา และ สำนักกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ให้บรรจุเครื่องมือนี้ลงในโรงเรียนตั้งแต่ชั้นประถม 4 จนถึงประถม 6 ทั่วประเทศไทย

ความรู้ที่คุณจะได้รับหลังเรียนจบ

 • คุณจะได้เรียนรู้เรื่องการทำแบรนด์ดิ้งบนพื้นฐานของหลักจิตวิทยาอย่างแท้จริง
 • เข้าใจระบบความคิดมนุษย์ว่ามีการตอบสนองต่อ โพสต์ ลักษณะต่าง ๆ อย่างไร
 • เข้าใจความต้องการเสพสื่อของมนุษย์แต่ละประเภท อาทิ Extrovert vs. Introvert เป็นต้น ฯลฯ
 • เข้าใจกระบวนการรับสารของมนุษย์แต่ละประเภทเพื่อออกแบบคำสื่อสารได้ถูกเป้าหมาย
 • วิธีทำ Deep Learning กลุ่มเป้าหมายของคุณอย่างเข้มข้น
 • การวางกลยุทธ์ในการโพสต์คอนเทนต์ให้ไวรัลอย่างเป็นระบบ
 • การวางผังการทำงานให้ ทีมงาน สามารถทำงานแทนคุณได้จากการวางระบบงานคอนเทนต์เพียงครั้งเดียว
 • วิธีสร้างทีมคอนเทนต์อย่างเป็นระบบ ตรวจสอบและวัดผลได้โดยที่คุณไม่ต้องเข้าออฟฟิศ เพื่อให้ Brand communication ของแฟนเพจเป็นไปตามทิศทางที่คุณต้องการอย่างแม่นยำ


เกี่ยวกับผู้สอน


โค้ชออย ธีรนุช กมลเดช

Certified Coach สาขา Ht.NLP, และผู้เชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์บุคคลผ่านเครื่องมือ HabitScan และเป็นผู้บริหารฝ่ายการตลาดให้แก่เว็บไซต์และแฟนเพจ GetupTeacher, GetupSchool และ ชุมชนพัฒนาครู

แฟนเพจหลักที่เธอทำการตลาด ได้แก่ แฟนเพจ GetupTeacher มีจำนวนกว่า 200,000 เพจไลค์ จำนวน และปริมาณการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย 100 ล้าน Organic reach หรือ เติบโต 19,000% ในเวลาเพียง 6 เดือนโดยไม่เสียค่าโฆษณา Facebook Ad เลยสักบาทเดียว

หลักวิเคราะห์บุคคลได้รับการรับรองโดย สถาบันคุรุพัฒนา และ สำนักกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ให้บรรจุเครื่องมือนี้ลงในโรงเรียนตั้งแต่ชั้นประถม 4 จนถึงประถม 6 ทั่วประเทศไทย

หลักสูตรออนไลน์ Fanpage Viral มีความยาวประมาณ 5 ชั่วโมง เรียนออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ Expertsity.com เรียนที่ไหนและเมื่อไรก็ได้ และเรียนซ้ำได้ตลอดชีพ และมีช่องทางปรึกษาทีมงานผ่านอีเมล์แจ้งไว้ในคอร์ส

Your Instructor


Tanawadee Phattarasetsiri
Tanawadee Phattarasetsiri

โค้ชออย ธนาวดี ภัทรเศรษฐสิริ Certified Future Life Progression Program สาขา Hypnotherapy and Neuro Linguistic Programming (Ht.NLP) และผู้ร่วมก่อตั้งบริษัท นวัตกรรม สร้างสรรค์ การศึกษา บริษัทเจ้าของเครื่องมือวิเคราะห์อัตลักษณ์ Habit Scan โดยการรับรองจาก สถาบันคุรุพัฒนา และ กระทรวงศึกษาธิการ

วิทยากร ด้านการพัฒนานิสัย ค้นหาตัวตนสู่ความสำเร็จด้วยโปรแกรม HabitScan และการสร้างแบรนด์ด้วยอัตลักษณ์แห่งตัวตน

ดำรงตำแหน่ง ผู้บริหารฝ่ายการตลาด บริษัทนวัตกรรมสร้างสรรค์การศึกษา จำกัด และเป็น ผู้ร่วมก่อตั้งและวิทยากร โครงการภาคีนวัตกรรมการสอนครบวงจร GETUP TEACHER ผู้รวมหน่วยจัดอบรมพัฒนาข้าราชการครูทั่วประเทศ

มีหลักสูตรผ่านการรับรองจาก สถาบันคุรุพัฒนา มากกว่า 10 หลักสูตร เช่น หลักสูตรค้นพบพรสวรรค์เป็นอาชีพในฝัน, หลักสูตรกระจกส่องนิสัยหยั่งรู้จิตใต้สำนึก, หลักสูตรศาสตร์วิเคราะห์พฤติกรรม ผู้เรียนเพื่อออกแบบการสอนรายบุคคล, หลักสูตรเทคนิคการถ่ายทอดสังคมศึกษาสมัยใหม่ และศิลปะการสอนแบบเล่าเรื่อง อบรมมาแล้วกว่า 10,000 คน ตั้งแต่ปี 2560-2561


Course CurriculumGet started now!