ตอนที่ 1 แนวคิดทำ Customer Journey อย่างมืออาชีพเพื่อหวังผลยอดขายที่แน่นอน