ตอนที่ 3 ทำความรู้จักศาสตร์แห่งการทำ Story Telling เพื่อสร้างแบรนด์ (โค้ชออย ธีรนุช กมลเดช)